Technická univerzita v Košiciach
Technická univerzita v Košiciach
Chcem sa opytat
Chcem sa opytat
Chcem sa opytat

Objav

FAQ

Ako, dokedy a za koľko si podať prihlášku?

Prihlášky sa podávajú elektronicky na tomto mieste:
» Elektronická prihláška

Deadline pre podanie prihlášok na akademický rok 2022/2023 nie je rovnaký pre všetky fakulty, ale v termínoch sa zorientuješ veľmi rýchlo v tomto prehľade:
» Prijímacie konanie na fakulty TUKE na AR 2022/2023

Kompletný step by step návod, ako podať prihlášku, si stiahni tu:
» Sprievodca zaevidovania elektronických prihlášok

Poplatky spojené s podaním prihlášky, prijímacími pohovormi i samotným štúdiom si môžeš preštudovať v tomto príkaze rektora TUKE:
» Výška školného a poplatkov spojených so štúdiom v AR 2022/2023

Uchádzači so špeciálnymi potrebami, ktorí nemôžu absolvovať štandardné prijímacie konanie, môžu kontaktovať Bezbariérové centrum TUKE:
» Bezbariérové centrum

Aké sú podmienky prijatia na jednotlivé fakulty?

Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií

 • Prijímacie skúšky sa nekonajú.
 • Ak tu budeš chcieť študovať, hodnotiť sa bude iba tvoj celkový priemer známok zo strednej.
 • Ďalšie extra body môžeš získať za tvoju účasť na vedomostných súťažiach a olympiádach.
 • Plánovaný počet prijatých prvákov v akademickom roku 2022/2023 je 650.
  » Podmienky prijatia na FBERG

Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie

 • Prijímacie skúšky sa nekonajú.
 • Ak tu budeš chcieť študovať, hodnotiť sa bude iba tvoj celkový priemer známok zo strednej.
 • Plánovaný počet prijatých prvákov v akademickom roku 2022/2023 je 450.
  » Podmienky prijatia na FMMR

Strojnícka fakulta

 • Prijímacie skúšky sa nekonajú.
 • Ak tu budeš chcieť študovať, podmienkou je riadne ukončenie stredoškolského štúdia.
 • Plánovaný počet prijatých prvákov v akademickom roku 2022/2023 je 650.
  » Podmienky prijatia na SjF

Fakulta elektrotechniky a informatiky

 • Prijímacie skúšky sa nekonajú.
 • Ak tu budeš chcieť študovať, hodnotiť sa bude iba tvoj celkový priemer známok zo strednej za posledné 3 predmaturitné ročníky.
 • Ďalšie extra body môžeš získať podľa typu strednej školy, na ktorej si študoval, a tiež za tvoju účasť na vedomostných súťažiach a olympiádach.
 • Plánovaný počet prijatých prvákov v akademickom roku 2022/2023 je 870.
  » Podmienky prijatia na FEI

Stavebná fakulta

 • Prijímacie skúšky sa nekonajú.
 • Ak tu budeš chcieť študovať, hodnotiť sa bude iba tvoj celkový priemer známok zo strednej spolu s výsledkom tvojej maturity z matematiky.
 • Ďalšie extra body môžeš získať podľa typu strednej školy, na ktorej si študoval, a tiež za tvoju účasť na vedomostných súťažiach a olympiádach.
 • Plánovaný počet prijatých prvákov v akademickom roku 2022/2023 je 215.
  » Podmienky prijatia na SvF

Ekonomická fakulta

 • Prijímacie skúšky sa konajú z matematiky do 15. júna 2022 alebo si namiesto nich uchádzač požiada o započítanie bodov z maturitnej skúšky z matematiky, krajského kola matematickej olympiády alebo Národnej porovnávacej skúšky z matematiky.
 • Ďalšie hodnotenie získaš podľa typu strednej školy, na ktorej si študoval, a tiež za cudzí jazyk na základe výsledku z maturitnej skúšky z cudzieho jazyka alebo z Národnej porovnávacej skúšky z cudzieho jazyka.
 • Plánovaný počet prijatých prvákov v akademickom roku 2022/2023 je 300.
  » Podmienky prijatia na EkF

Fakulta výrobných technológií

 • Prijímacie skúšky sa nekonajú.
 • Ak tu budeš chcieť študovať, hodnotiť sa bude iba tvoj celkový priemer známok zo strednej spolu s výsledkami tvojej maturity.
 • Plánovaný počet prijatých prvákov v akademickom roku 2022/2023 je 360.
  » Podmienky prijatia na FVT

Fakulta umení

 • Na Fakulte umení sme už mali koncom januára a začiatkom februára 2022 prijímacie talentové skúšky, na základe ktorých boli prijatí uchádzači o štúdium v akad. roku 2022/2023.
 • Výsledky prijímacieho konania.
 • Prihlášky na akademický rok 2023/2024 sa podávajú do 30. novembra 2022.
 • Plánovaný počet prijatých prvákov v akademickom roku 2022/2023 je 55.
  » Podmienky prijatia na FU

Letecká fakulta

 • Prijímacie skúšky sa nekonajú.
 • Ak tu budeš chcieť študovať, hodnotiť sa bude iba tvoj celkový priemer známok zo strednej spolu s výsledkami tvojej maturity z matematiky.
 • Ďalšie extra body môžeš získať podľa typu strednej školy, na ktorej si študoval, a tiež za tvoju účasť na vedomostných súťažiach a olympiádach.
 • Špecifickou podmienkou prijatia na študijný program Pilot je osvedčenie o leteckej zdravotnej spôsobilosti.
 • Plánovaný počet prijatých prvákov v akademickom roku 2022/2023 nie je limitovaný.
  » Podmienky prijatia na LF

Aké možnosti bývania a stravovania TUKE poskytuje?

Stravovanie pre študentov TUKE zabezpečujú 3 študentské jedálne, kde si dáš raňajky, obedy či večere po celý týždeň. Funguje tu aj 6 bistier, Libresso – kaviarenské a cukrárenské služby s občerstvením, Bar V klub – kultúrno – spoločenské centrum a bagetéria. Tieto prevádzky nájdeš priamo v areáli TUKE alebo na intrákoch. Okrem toho je v areáli univerzity aj niekoľko snackbarov s občerstvením za výhodné ceny. Zoznam všetkých prevádzok a detailné info nájdeš tu:
» Stravovanie – Študentské domovy a jedálne

Čo sa týka ubytovania, TUKE vie na svojich 5 intrákoch ubytovať takmer 4500 študentov. Najväčšiu kapacitu ma areál na Jedlíkovej ulici, ktorý má so svojimi 3 000 obyvateľmi charakter menšieho sídliska. Okrem toho, že sa tam vyspíš, aj sa tam naješ, vyšportuješ, zabavíš a užiješ si kultúrne akcie. Cez ulicu sa nachádza najväčšie obchodné centrum v Košiciach, takže máš poruke ešte aj kino a obchody, na aké si len zmyslíš. Ďalšie dva menšie intráky ležia v širšom centre mesta priamo v areáli TUKE, a to je zároveň aj ich najväčšou výhodou. Škola vzdialená len pár metrov a v centre si pešo za pár minút. Dva študentské domovy máme aj v Prešove. Komplet zoznam intrákov TUKE aj s detailnejším popisom si prečítaš tu:
» Ubytovanie a stravovanie

Nie som z Košíc, kde sa dozviem základné praktické informácie?

Ak chceš spoznať Košice a získať aj praktické info k životu v meste, dobrými zdrojmi informácií sú stránky ako:
» Mesto Košice
» Košický samosprávny kraj
» Visit Košice
» Košice Región Turizmus
» K13 – Košické kultúrne centrá
» Creative Industry Košice
» Kosice IT Valley
» Dopravný podnik mesta Košice
» Korona Košice

Ako sa môžem na TUKE zapojiť do štúdia v zahraničí?

Každá z fakúlt poskytuje možnosti absolvovať časť štúdia za hranicami Slovenska. Spolupráce s partnerskými univerzitami, študentskými organizáciami a výmennými programami sú u nás na TUKE nesmierne intenzívne a populárne. Naše partnerské programy mobility a organizácie, s ktorými spolupracujeme: ERASMUS, ERASMUS+, SAIA, CEEPUS, SAAIC, IAESTE, BEST a i.

Ako vyzerá mimoškolský študentský život na TUKE?

No, toto je veľká téma. Kde začať? Skúsme športom. TUKE má v správe atletický štadión, 8 telocviční, baseballové ihrisko, squashové a tenisové kurty, na škole funguje aj futbal, basketbal, florbal, vodné pólo či softbal. Ak máš radšej individuálne výzvy, je tu aj pre teba atletika, joga, lezenie na umelej stene, či dokonca jachting. Na akademickej pôde TUKE pôsobia dva športové kluby: Akademik a Slávia. Podrobne o športe na TUKE tu:
» Šport na TUKE

Čo sa týka kultúrneho vyžitia, už roky na TUKE pôsobí spevácky zbor Collegium Technicum, folklórne súbory Jahodná a Borievka a dokonca sa tu kreuje univerzitný Symfonický orchester. Vydávame univerzitný časopis HALÓ TU a v éteri si naladíš aj študentské Rádio 9 alebo TV. Kontakty na všetky subjekty mimoškolských aktivít nájdeš tu:
» Študentský život